Peperiksaan Juruaudit Gred W41 (30 April 2021)

Kongsikan Artikel Ini

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mengumumkan sebuah Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) akan berlangung bagi jawatan Juruaudit Gred W41 di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Adakah anda tersenarai? Jika ya, anda berada di tempat yang betul.


RUJUKAN KHAS PEPERIKSAAN (CONTOH SOALAN, NOTA LENGKAP, JALAN KERJA, JAWAPAN) JURUAUDIT W41


JABATAN AUDIT NEGARA

Join Telegram –> https://t.me/examjuruaudit

Institusi Audit telah wujud di Tanah Melayu sejak pentadbiran British pada awal abad ke 20 bagi memperkukuhkan sistem pentadbiran kewangan Kerajaan. Pada ketika itu ia wujud secara berasingan mengikut negeri iaitu Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Selat. Di setiap Negeri Melayu Bersekutu, Institusi ini dikenali dengan nama Audit Office dan diketuai oleh State Auditor. Ibu pejabat bagi Audit office ini terletak di Kuala Lumpur dan diketuai oleh seorang Chief Auditor.

Institusi Audit Negara yang lebih tersusun dari segi struktur dan bidang tugasnya bermula pada tahun 1906 di mana Ketua Audit Negara untuk Negeri Melayu Bersekutu pertama iaitu W.J.P Hume dilantik. Pada tahun 1932 kedua-dua Institusi digabungkan dan diletakkan di bawah kawalan Director of Colonial Audit yang berpusat di London. 


Tugas pengauditan dipertanggungjawabkan kepada Auditor of the Straits Settlements and the Federated Malay States yang berpusat di Kuala Lumpur. Menjelang kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957, jawatan Director of Audit Malaya ditukar kepada nama Ketua Audit Negara. Pelantikan Ketua Audit Negara serta tanggungjawabnya termaktub di bawah Perkara 105 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957.


JADUAL GAJI PEMBANTU JURUAUDIT W41

Gaji Minimum: RM2,094.00
Gaji Maksimum: RM9,585.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM225.00

DESKRIPSI TUGAS JURUAUDIT W41

Mengaudit dan menyediakan draf Laporan Audit, Akaun-akaun Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam dan lain-lain kumpulan wang.


FORMAT PEPERIKSAAN JURUAUDIT W41

Peperiksaan Online Juruaudit W41 kali ini mengandungi dua Seksyen utama penilaian.

Sebagai calon peperiksaan, berikut adalah format peperiksaan yang wajib anda ketahui:

1. Seksyen A (Daya Menyelesaikan Masalah)
2. Seksyen B (Kefahaman Bahasa Inggeris)

Dua seksyen utama peperiksaan kali ini disesuaikan bagi menguji daya pemikiran calon. Oleh yang demikian, setiap calon wajarlah untuk menyiapkan diri dengan ulangkaji serta latih tubi sebelum peperiksaan berlangsung.

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH (SEKSYEN A) JURUAUDIT W41

Join Telegram –> https://t.me/examjuruaudit

Seksyen ini dibentuk bagi mengukur daya menyelesaikan masalah oleh setiap calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Penggunaan Logik

Bagi seksyen ini, calon dikehendaki menginteprestasikan segala pengetahuan, kemahiran berfikir bahkan kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan dalam memilih jawapan yang paling tepat bagi menyelesaikan masalah (soalan) yang dikemukakan.

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai perangkaan dan data. Calon dikehendaki untuk menganalisa data-data tersebut bagi menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

iii) Konsep-Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah bab algebra serta geometri. Walaupun ada antara calon yang sedia ada memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, tidak bermakna memberi kelebihan (advantage) bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain. Hal ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik dalam sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).


Contoh Soalan:

1. Azmi membeli sebuah rumah berharga RM348 500. Dia telah membayar RM30 000 sebagai wang pendahuluan. Baki harga rumah itu perlu dibayar dalam tempoh 35 tahun. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Azmi pada setiap tahun?

A. RM39 957
B. RM10 814
C. RM10 900
D. RM9 100


Jawapan : D. RM9 100 
Harga rumah = RM348 500 
Pendahuluan = RM30 000 
Baki Bayaran = RM348 500 – RM30 000 
= RM318 500 
Tempoh bayaran = 35 tahun 
Bayaran setahun = RM318 500/35 tahun 
= RM9 100
2. Rahimi memasukkan 220 335 biji guli ke dalam 15 botol yang sama saiz secara sama rata. Berapakah biji guli yang terdapat di dalam setiap botol?

A. 11 689
B. 12 689
C. 13 689
D. 14 689


Jawapan : D. 14 689 
Jumlah guli = 220 335 biji 
Jumlah botol = 15 botol 
(Oleh kerana semua botal sama saiz, boleh dibahagikan terus) 
Bilangan guli setiap botol = 220 335 biji / 15 botol 
= 14689
3. Isi padu minyak masak di dalam bekas A ialan 250 mℓ, manakala isi padu minyak dalam bekas B adalah 3 1/2 kali isi padu minyak masak di dalam bekas A. Hitung isi padu dalam ℓ, minyak masak di dalam bekas B.

A. 253.5 ℓ
B. 0.875 ℓ
C. 875.3 ℓ
D. 0.253 ℓ


Jawapan : B. 0.875 ℓ 
Isipadu A = 250 mℓ 
Isipadu B = 3 1/2 x 250 mℓ 
Isipadu B = 3.5 x 250 mℓ 
Isipadu B = 875 mℓ 
Isipadu B = 875 mℓ / 1000 
Isipadu B = 0.875 ℓ
4. Hitung median bagi set data berikut : 145, 145, 140, 140, 150, 155, 145, 150, 150, 150

A. 152.5
B. 148.5
C. 147.5
D. 150.5


Jawapan : C. 147.5
Susun set data dalam susunan menaik 
140, 140, 145, 145, 145, 150, 150, 150, 150, 155 
Median = (145 + 150)/2 
Median = 295/2 
Median = 147.5
5. Pak Ali membeli 1 3/4 kg epal. 1/8 kg telah dimakan oleh anaknya. Pak Ali kemudian membeli 1 2/3 kg epal lagi. Berapakah jisim, dalam kg, epal yang ada pada Pak Ali?

A. 1 5/8 kg
B. 3 7/24 kg
C. 1 5/7 kg
D. 3 7/25 kg


Jawapan : B. 3 7/24 kg

Jisim epal awal = 1 3/4 kg 
Jisim dimakan anak = 1/8 kg 
Jisim epal dibeli baru = 1 2/3 kg 
Jisim akhir 
= 1 3/4 – 1/8 + 1 2/3 
= 7/4 – 1/8 + 5/3 
= 42/24 – 3/24 + 40/24 
= (42 – 3 + 40)/24 
= 79/24 
= 3 7/24 kg

6. Sebuah kereta dalam perjalanan dari Pekan A ke Pekan B. Kereta tersebut bertolak pada jam 10.30 am dari Pekan A. Setelah perjalanan selama 1 jam, kereta tersebut tiba di 1/3 jarak perjalanan keseluruhan. Didapati kelajuannya adalah 120 kmj-1 pada ketika itu. Kira pecutan kereta tersebut jika ia tiba di Pekan B, 1 jam 30 min selepas itu.

A. 75 kmj-2
B. 80 kmj-2
C. 94 kmj-2
D. 86 kmj-2


Jawapan : B. 80 kmj-2 

Perjalanan = Pekan A —> Pekan B 
Masa bertolak = 10.30 am 
Jarak keseluruhan = y 
Laju = Jarak / Masa 
Pecutan = Laju / Masa 
= 120 / 1.5 
= 80 kmj-2

7. Fitri membeli 56.72 m seutas reben. Dia memotong reben itu kepada 20 bahagian yang sama Panjang. Dia menggunakan empat bahagian reben itu untuk mengikat beberapa bungkus hadiah. Berapakah jumlah panjang, dalam cm, reben yang digunakan oleh Fitri?

A. 2.836
B. 1134.4
C. 0.122
D. 11.34


Jawapan : B. 1134.4 
Panjang seutas reben = 56.72 m 
1 bahagian reben = 56.72 / 20 = 2.836 m 
4 bahagian diguna = 4 x 2.836 m = 11.344 m 
Tukar ke cm = 11.344 m x 100 = 1134.4 cm
8. Sebuah kolam penternakan ikan mempunyai 742 058 ekor ikan siakap. Restoran Maju telah menempah 152 000 ekor ikan siakap itu. Baki ikan siakap diedarkan kepada 21 buah restoran lain secara sama rata. Berapakah bilangan ikan siakap yang diterima oleh sebuah restoran?

A. 20 889
B. 20 998
C. 28 089
D. 28 098


Jawapan : D. 28 098 
Jumlah ikan = 742 058 ekor 
Tempahan restoran = 152 000 ekor 
Baki ikan = 742 058 – 152 000 
Baki ikan = 590 058 
Setiap restoran menerima ikan, 
= 590 058 / 21 
= 28 098
9. Aizat, Zudin dan Izwan telah menyertai acara lompat jauh. Jarak lompatan Aizat ialah 3.25 m, manakala Zudin 3/5 m kurang daripada jarak lompatan Aizat. Jarak lompatan Izwan pula 1.72 m lebih daripada jarak lompatan Zudin. Berapakah jarak lompatan Izwan, dalam m?

A. 2.65 m
B. 3.25 m
C. 4.37 m
D. 4.62 m


Jawapan : C. 4.37 m 
Jarak Aizat = 3.25 m 
Jarak Zudin = 3/5 m kurang daripada Aizat 
Jarak Zudin = 3.25 m – 3/5 m 
Jarak Zudin = 3.25 m – 0.6 m 
Jarak Zudin = 2.65 m 
Jarak Izwan = 1.72 m lebih dari Zudin 
Jarak Izwan = 1.72 m + 2.65 m 
Jarak Izwan = 4.37 m
10. 2/5 daripada 560 batang pen dalam kotak A dan 1/4 daripada 360 batang pen dalam kotak B berwarna biru. Berapakah jumlah pen dalam kedua-dua kotak tersebut yang bukan berwarna biru?

A. 314
B. 456
C. 606
D. 675

Jawapan : C. 606

Kotak A (warna biru) = 2/5 
Kotak A (bukan warna biru) = 1 – 2/5 = 3/5 
Kotak A (jumlah bukan warna biru) 
= 3/5 x 560 
= 336 
Kotak B (warna biru) = 1/4 
Kotak B (bukan warna biru) = 1 – 1/4 = 3/4 
Kotak B (jumlah bukan warna biru) 
= 3/4 x 360 
= 270 
Jumlah bukan warna biru 
= 336 + 270 
= 606

Soalan Juruaudit%2B%25281%2529

CONTOH SOALAN KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS (SEKSYEN B) JURUAUDIT W41

Join Telegram –> https://t.me/examjuruaudit

Seksyen ini adalah bagi menguji kemahiran bahasa inggeris calon yang bakal menjadi penjawat awam. Ia tidak terlalu sukar kerana soalan tahap SPM. Tapi jangan pandang ringan bagi seksyen ini. Tedapat 2 pecahan tersembunyi yang calon perlu fahami bagi seksyen ini.

Pecahan 1: Pengertian dan Kefahaman Esei Bahasa Inggeris

anda akan diberikan sebuah petikan berbahasa inggeris diikuti antara 5 hingga 10 soalan kefahaman (ada pilihan jawapan A, B, C atau D)

Contoh Soalan:
(Question 1 – 5) Read the passage below and answer the questions that follow

     The city of Kota Kinabalu is the capital of Sabah. It is located on the west coast of “the Land Below the Wind”. Kota Kinabalu has an international airport, world class hotels, countless restaurants and cafe shops, shopping malls and business districts. It has about 350,000 inhabitants. 


     The city is popular with both foreigners and locals. A top tourist destination which is adjacent to the city is the Tunku Abdul Rahman Park. Tourists can relax, dive, snorkel and do a wide variety of watersports at the park. The Signal Hill Observatory is another tourist destination. It offers a bird’s eye view of the city. 

     The State Museum is based on the architecture of Murut and Rungus longhouses. It has several galleries exhibiting human skulls from Sabah’s headhunting past, totemic figures, old photographs, valuable ancient pottery from all over South East Asia and antique Korans. The museum also has a Heritage Village. In this village there are many life-size replicas of the traditional houses of the many ethnic people of Sabah. 

     During the Japanese occupation in World War II many lost their lives defending Sabah. These brave people’s sacrifices are remembered at the Petagas War Memorial. The memorial is located on the exact spot where 176 Sabahan guerillas were massacred on January 21st, 1944. Beautiful plaques are inscribed with the names of those who died. Well-kept lawns surround the area. 

     A major landmark of Kota Kinabalu is the Sutera Harbour Resort, Marina and Golf Club. It is located at the south end of the city. The complex has two 5-star hotels, an international yacht club and an award winning golf course.

1. Where is Kota Kinabalu located?

A. below the wind
B. on land
C. on the west coast of Sabah
D. on the west side of the International Airport

2. Who comes to Kota Kinabalu?

A. the foreigners and locals
B. headhunters
C. people of the Murut and Rungus longhouses
D. the Japanese

3. All the items below can be found in the State Museum except …

A. totemic figures
B. olden pottery
C. animal figures
D. human skulls

4. Why was there a War Memorial in Sabah?

A. to attract foreign and local tourist
B. to reward the Japanese with a memorial
C. to remember the people’s sacrifice to defend Sabah
D. to remember the Japanese’s sacrifice to defend Sabah

5. A ‘birds eye view’ can be described as..

A. the sight of the birds
B. an elevated view
C. a direct view
D. a view from Signal Hill Observatory


(Questions 6 – 8) Read the following paragraphs to answer the next three questions

     One of the modern world’s intriguing sources of mystery has been aeroplanes vanishing in mid-flight. One of the more famous of these was the disappearance in 1937 of a pioneer woman aviator, Amelia Earhart. On the second last stage of an attempted round the world flight, she had radioed her position as she and her navigator searched desperately for their destination, a tiny island in the Pacific.

     The plane never arrived at Howland Island. Did it crash and sink after running out of fuel? It had been a long haul from New Guinea, a twenty hour flight covering some four thousand kilometres. Did Earhart have enough fuel to set down on some other island on her radioed course? Or did she end up somewhere else altogether? One fanciful theory had her being captured by the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy; another had her living out her days under an assumed name as a housewife in New Jersey.

     Seventy years after Earhart’s disappearance, ‘myth busters’ continue to search for her. She was the best-known American woman pilot in the world. People were tracking her flight with great interest when, suddenly, she vanished into thin air. Aircraft had developed rapidly in sophistication after World War One, with the 1920s and 1930s marked by an aeronautical record-setting frenzy. Conquest of the air had become a global obsession. While Earhart was making headlines with her solo flights, other aviators like high-altitude pioneer Wiley Post and industrialist Howard Hughes were grabbing some glory of their own. 


     But only Earhart, the reserved tomboy from Kansas who disappeared three weeks shy of her 40th birthday, still grips the public imagination. Her disappearance has been the subject of at least fifty books, countless magazine and newspaper articles, and TV documentaries. It is seen by journalists as the last great American mystery. There are currently two main theories about Amelia Earhart’s fate.

     There were reports of distress calls from the Phoenix Islands made on Earhart’s radio frequency for days after she vanished. Some say the plane could have broadcast only if it were on land, not in the water. The Coast Guard and later the Navy, believing the distress calls were real, adjusted their searches, and newspapers at the time reported Earhart and her navigator were marooned on an island. No-one was able to trace the calls at the time, so whether Earhart was on land in the Phoenix Islands or there was a hoaxer in the Phoenix Islands using her radio remains a mystery. Others dismiss the radio calls as bogus and insist Earhart and her navigator ditched in the water. An Earhart researcher, Elgen Long, claims that Earhart’s airplane ran out of gas within fifty-two miles of the island and is sitting somewhere in a 6,000-square-mile area, at a depth of 17,000 feet. At that depth, the fuselage would still be in shiny, pristine condition if ever anyone were able to locate it. It would not even be covered in a layer of silt. Those who subscribe to this explanation claim that fuel calculations, radio calls and other considerations all show that the plane plunged into the sea somewhere off Howland Island.

     Whatever the explanation, the prospect of finding the remains is unsettling to many. To recover skeletal remains or personal effects would be a grisly experience and an intrusion. They want to know where Amelia Earhart is, but that’s as far as they would like to go. As one investigator has put it, “I’m convinced that the mystery is part of what keeps us interested. In part, we remember her because she’s our favourite missing person.”

6. Amelia Earhart’s nationality was

A. English
B. Australian
C. Canadian
D. American
E. South African

7. All the following are theories about Amelia’s fate EXCEPT

A. she crashed on a remote island somewhere near her destination.
B. her plane ran out of fuel and crashed into the sea.
C. she was captured by the Japanese and executed as a spy.
D. she escaped incognito and lived under an assumed name.
E. she crashed somewhere on Howland Island.

8. The most convincing evidence that Amelia crashed somewhere on land was

A. the finding of aircraft remains.
B. sightings by islanders.
C. radio contact with the coastguard from the Phoenix Islands.
D. distress signals from the Phoenix Islands on her particular radio frequency.
E. All of these.


Pecahan 2: Tatabahasa (Grammar) Bahasa Inggeris

anda akan diberikan soalan-soalan tatabahasa bahasa inggeris yang mengelirukan. terdapat 8 pecahan tersembunyi bagi bahagian tatabahasa ini;

Pronoun (Kata Ganti)

Contoh Soalan:

1) All answers below are the effects that rises from road accident EXCEPT

A. loss of life
B. loss of human resources
C. property damage
D. increase awareness

2) The rise in the number of road accidents affects our ____________ industry.

A. tourism
B. business
C. agriculture
D. sport

3) Which following statement are TRUE?

A. road systems in some parts of this country is still considered poor.
B. road systems in some parts of this country is still considered average.
C. road systems in some parts of this country is still considered same
D. road systems in some parts of this country is considered the best.

4) According to the article what is the best solution to curb the problem of road accident?

A. awareness and cooperation of all parties
B. cooperation of all parties
C. awareness of all parties
D. awareness and cooperation of one parties

5) How to upgrade current road system?

A. shaping the human factor including road safety education at schools only.
B. shaping the human factor including road safety education at schools and driving school
C. shaping the human factor including driving school only.
D. shaping the human factor at various levels, including road safety education at schools, driving school and learning centers, and also through the media campaigns.

6) All statements are true about upgrading of the current road systems and utilities EXCEPT

A. overhead bridge for pedestrians
B. maintenance and calibration of traffic lights
C. repair and maintenance of damaged roads
D. improve new roads

7) Although access to expressways and interstate highways are present, traffic builds up easily, causing ___________________ congestions.

A. small
B. minor
C. major
D. zero


8) I have only a _______________ Aidilfitri cards left to write.
A. few
B. fewer
C. less
D. little
9) The sentence below does not have any punctuation. Choose the option with the correct punctuation.
i am a good runner
A. i am a good runner.
B. I am a good runner
C. Im a good runner.
D. I am a good runner.
10) Lee Yong Dae _________________ English, Mandarin and a bit of Arabic.
A. speaks
B. speak
C. speaking
D. is speaking
11) Please read the following sentence.
Once Marina lifted her pen and made a start, writing the essay became easy.
If we change the start of the sentence to:
Writing the essay became easy…
What will the ending be?
A. after starting.
B. after lifting her pen.
C. once Marina lifted her pen and made a start.
D. once she lifted her pen and made a start.
12) Where _____________________ Farhan live?
A. are
B. is
C. do
D. does

RUJUKAN KHAS PEPERIKSAAN (CONTOH SOALAN, NOTA LENGKAP, JALAN KERJA, JAWAPAN) JURUAUDIT W41

Bagi mereka yang tak tahu nak prepare apa dan rasa ‘kosong’, Kami ada menyediakan contoh soalan dan juga nota penting bagi anda kuasai sebelum menjalani peperiksaan online ini.

Tahniah kerana memilih untuk memiliki rujukan persediaan JURUAUDIT W41 
sesi 30 APRIL 2021 ini

*PENTING: Anda akan menerima link rasmi dalam tempoh terdekat.

Pembelian ini didatangkan dengan pakej tambahan untuk memastikan anda dapat maksimum exam anda 30 April 2021 dan menjawat jawatan JURUAUDIT W41 ini.

5ce777d140abe7afeb86a6fd 640w


5ce777e1c9983535721c5b7a 640w


5ce7781ec99835c9a41c5b84 640w


5ce7780ec99835c7f21c5b81 640w


Salam sukses!

Fadhil Kasim,
Mingguan Kerja, Tim Infokerjaya

whatsapp hotline ~016-586 7953

///////

Kongsikan Artikel Ini