Contoh Soalan Laskar Kelas II Maritim Gred T1 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

Kongsikan Artikel Ini

Contoh%2BSoalan%2BPSEE%2BLaskar%2BKelas%2BII%2BMaritim%2BGred%2BT1%2B%25282%2529

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) telah mengumumkan Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) bagi Laskar Kelas II Maritim Gred T1 di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Adakah anda tersenarai? Jika ya, anda berada di tempat yang betul.

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

APMM atau kepanjangannya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab bagi mengawasi setiap kawasan maritim di seluruh Malaysia agar sentiasa aman dan selamat bagi kemaslahatan masyarakat dan negara. Selain dari itu, tugasan penting APMM ialah bagi melaksanakan operasi mencari dan menyelamat di kawasan laut.

JADUAL GAJI LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1


Gaji Minimum: RM1,441.00
Gaji Maksimum: RM4,152.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM105.00

DESKRIPSI TUGAS LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1

Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas di peringkat sokongan yang melibatkan Zon Maritim Malaysia. Contohnya, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang persekutuan;

– menjalankan tugas mencari serta menyelamat;
– mencegah serta menyekat sebarang pelakuan kesalahan;
– memberikan bantuan mengenai perkara berkaitan dengan jenayah apabila dipohon oleh negara-negara luar;
– melaksanakan pengawasan, pemerhatian udara serta pantai serta menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi agensi yang memerlukan.

Bahkan, tugas yang dijalankan di Zon Maritim Malaysia dan lautan lepas termasuklah;

– mencari dan menyelamat (SAR);
– menjaga, mengawal dan mencegah pencemaran maritim;
– mencegah dan menyekat pengedaran haram dadah narkotik.

Tugasan yang dilaksanakan diletakkan di bawah perintah serta kawalan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) semasa berlakunya darurat, krisis khas atau peperangan.


Laskar%2BKelas%2BII%2BMaritim%2BGred%2BT1

FORMAT PEPERIKSAAN LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1
Peperiksaan Online Laskar Kelas II Maritim Gred T1 kali ini mengandungi dua Seksyen utama penilaian.

Sebagai calon peperiksaan, berikut adalah format peperiksaan yang wajib anda ketahui:

1. Seksyen A (Daya Menyelesaikan Masalah)
2. Seksyen B (Kefahaman Bahasa Inggeris)

Dua seksyen utama peperiksaan kali ini disesuaikan bagi menguji daya pemikiran calon. Oleh yang demikian, setiap calon wajarlah untuk menyiapkan diri dengan ulangkaji serta latih tubi sebelum peperiksaan berlangsung.

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH (SEKSYEN A) LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1

Join Telegram –> https://t.me/maritimgredt1

Seksyen ini dibentuk bagi mengukur daya menyelesaikan masalah oleh setiap calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Penggunaan Logik

Bagi seksyen ini, calon dikehendaki menginteprestasikan segala pengetahuan, kemahiran berfikir bahkan kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan dalam memilih jawapan yang paling tepat bagi menyelesaikan masalah (soalan) yang dikemukakan.

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai perangkaan dan data. Calon dikehendaki untuk menganalisa data-data tersebut bagi menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

iii) Konsep-Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah bab algebra serta geometri. Walaupun ada antara calon yang sedia ada memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, tidak bermakna memberi kelebihan (advantage) bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain. Hal ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik dalam sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).


Contoh Soalan:

1) Hafizul menjual 3 jenis sayuran iaitu 35% daripadanya adalah sawi, 45% bayam dan selebihnya 25kg kangkung. Berapakah jumlah keseluruhan bagi sayur-sayuran tersebut?

A) 100kg

B) 115kg

C) 125kg

D) 150kg

2) Terdapat 290 bungkus makanan ringan di dalam almari A dan 270 bungkus di dalam almari B. Berapakah bilangan bungkusan yang harus ditambah di dalam almari A agar bilangan bungkusan itu lebih 135 buah daripada bilangan di dalam almari B?

A) 75

B) 115

C) 155

D) 425

3) Syahrul beriadah dengan berlari selama 15 minit 35 saat. Kemudian dia melakukan senaman ringan selama 5 minit dan kemudian berlari semula selama 25 minit 45 saat. Berapakah keseluruhan masa yang diambil Syahrul untuk aktiviti tersebut?

A) 46 minit 20 saat

B) 45 minit 20 saat

C) 41 minit 25 saat

D) 41 minit 21 saat

4) Sebalang gula-gula mengandungi 430 biji gula-gula pelbagai perisa. Jika sebiji gula-gula dipilih secara rawak kebarangkalian gula-gula berperisa strawberi terpilih adalah 0.35. Berapakah bilangan gula-gula selain berperisa strawberi di dalam 3 balang yang serupa?

A) 258

B) 452

C) 839

D) 1290

5) 2.25kg coklat hendak diagihkan mengikut nisbah 2:3. Berat 30 biji coklat tersebut adalah 150g. Berapakah bilangan coklat bagi bahagian yang lebih besar?

A) 90

B) 180

C) 270

D) 3606) Sebuah mesin membuat roti mampu menghasilkan 550 buku roti dalam sehari. Waktu operasi kilang tersebut adalah hari Isnin hingga Sabtu dan kilang itu mempunyai seramai 9 orang pekerja. Pengeluaran sebuah kilang roti yang mempunyai 7 mesin roti yang sama dan didapati 2 buah mesin telah rosak. Hitung jumlah pengeluaran roti dalam masa 2 hari.

A. 5500

B. 1500

C. 7700

D. 6500

7) Dalam sebuah pertandingan Bola Sepak sebanyak 8 pasukan telah mengambil bahagian. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan harus bertemu antara satu sama lain), berapakah jumlah perlawanan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

A. 28


B. 49

C. 56

D. 62


8) Apakah nilai paling sesuai bagi A?

cth 02 contoh soalan pengusa kastam min

A. 2


B. 3

C. 4

D. 5

Jawapan: B

94 / 47 = 2
180 / 45 = 4
126 / 42 = A
A = 3


9) Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac.

cth 03 contoh soalan pengusa kastam min

Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah meningkat sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan adalah 2/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

A. 160 orang


B. 200 orang

C. 400 orang

D. 560 orang

Jawapan: A


Pelancong luar negara = 40/100 x 400
= 160
= 160 + 400
= 560
Pelancong tempatan = 2/3 x 600
= 400
Beza pelancong Bulan April = 560 – 400 = 160

10) Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.


cth 05 contoh soalan pengusa kastam min

Sekiranya lebar petak B adalah 7 meter, hitung keluasan petak B.

A. 105m2


B. 125m2

C. 230m2

D. 245m2

Jawapan: A

Petak C = 1/4 daripada keluasan bilik A
Petak C = 1/4 * (10 * 10)
= 25 m2
Panjang Petak B = panjang petak A + panjang petak C
= 10 + 5
= 15 m

Luas petak B = 15 * 7 = 105 m210

CONTOH SOALAN KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS (SEKSYEN B) LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1


Join Telegram –> https://t.me/maritimgredt1

Seksyen ini adalah bagi menguji kemahiran bahasa inggeris calon yang bakal menjadi penjawat awam. Ia tidak terlalu sukar kerana soalan tahap SPM. Tapi jangan pandang ringan bagi seksyen ini. Tedapat 2 pecahan tersembunyi yang calon perlu fahami bagi seksyen ini.

Pecahan 1: Pengertian dan Kefahaman Esei Bahasa Inggeris

anda akan diberikan sebuah petikan berbahasa inggeris diikuti antara 5 hingga 10 soalan kefahaman (ada pilihan jawapan A, B, C atau D)

Contoh Soalan:

Read the following paragraphs to answer the next seven questions (Questions 1 – 7).

The total number of deaths and injuries due to road accidents increases year after year despite numerous campaigns held in order to curb the situation. Effects arising from road accidents include loss of life which results in loss of human resource to a certain extent. It also causes damage to property. The rise in the number of road accidents reflects on the safety of one of Malaysia’s main medium of transportation. This reflects the country’s image which in turn affects our tourism industry, an important source of our country’s gross income.

Human factors has always been the center of blame and fault when it comes to road accidents. Carelessness resulting from various factors including pressure, driving under the influence of drugs and alcohol, and also the act of doing something else like talking on a mobile phone or text messaging is often the cause. Another human factor which leads to accidents is the tendency to speed on the road. Whether it’s to get to a destination on time or to boast a car’s power and size, speeding is simply an act portraying the disregard of human life.

Another factor is the road condition themselves. Although access to expressways and interstate highways are present, traffic builds up easily, causing major congestions, especially during festive seasons. The overall quality of road systems in some parts of this country is still considered poor. As for the vehicles themselves, some are not properly inspected and regularly maintain. What’s worse, many car owners make excessive modifications not according to road safety rules and specifications. Furthermore the lack of road safety and traffic enforcement has always been another factor to blame.

Road safety should be improved by shaping the human factor at various levels, including road safety education at schools, driving school and learning centers, and also through the media campaigns. New laws and road safety regulations should be drafted and enforced. In addition, road transportation management should be researched and revised wherever necessary.

Upgrading of the current road systems and utilities should also be considered. This includes and overhead bridge for pedestrians, maintenance and calibration of traffic lights and also the repair and maintenance of damaged roads and improvement of old roads. To achieve this, the contractors involved in road construction, maintenance and repair must be monitored and accounted for.

Vehicles must undergo regular inspection, whether it’s a commercial truck, lorry or a private owner’s car. Such practices must be encouraged, especially before long travelling periods during the festive season for example. Commercial vehicles should go through periodic maintenance and servicing. To complement all that, enforcement of road safety and traffic regulations is a must.

As a conclusion, the awareness and cooperation of all parties is required in order to curb the problem of road accidents. This will help reduce road fatalities, unnecessary damage to property and helps portray Malaysians as civilized people responsible on the road.

Title;Road Safety

1) All answers below are the effects that rises from road accident EXCEPT

A. loss of life
B. loss of human resources
C. property damage
D. increase awareness

2) The rise in the number of road accidents affects our ____________ industry.

A. tourism
B. business
C. agriculture
D. sport

3) Which following statement are TRUE?

A. road systems in some parts of this country is still considered poor.
B. road systems in some parts of this country is still considered average.
C. road systems in some parts of this country is still considered same
D. road systems in some parts of this country is considered the best.

4) According to the article what is the best solution to curb the problem of road accident?

A. awareness and cooperation of all parties
B. cooperation of all parties
C. awareness of all parties
D. awareness and cooperation of one parties

5) How to upgrade current road system?

A. shaping the human factor including road safety education at schools only.
B. shaping the human factor including road safety education at schools and driving school
C. shaping the human factor including driving school only.
D. shaping the human factor at various levels, including road safety education at schools, driving school and learning centers, and also through the media campaigns.

6) All statements are true about upgrading of the current road systems and utilities EXCEPT

A. overhead bridge for pedestrians
B. maintenance and calibration of traffic lights
C. repair and maintenance of damaged roads
D. improve new roads

7) Although access to expressways and interstate highways are present, traffic builds up easily, causing ___________________ congestions.

A. small
B. minor
C. major
D. zero

Read the following paragraphs to answer the next three questions (Questions 8 – 10).

One of the modern world’s intriguing sources of mystery has been aeroplanes vanishing in mid-flight. One of the more famous of these was the disappearance in 1937 of a pioneer woman aviator, Amelia Earhart. On the second last stage of an attempted round the world flight, she had radioed her position as she and her navigator searched desperately for their destination, a tiny island in the Pacific.

The plane never arrived at Howland Island. Did it crash and sink after running out of fuel? It had been a long haul from New Guinea, a twenty hour flight covering some four thousand kilometres. Did Earhart have enough fuel to set down on some other island on her radioed course? Or did she end up somewhere else altogether? One fanciful theory had her being captured by the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy; another had her living out her days under an assumed name as a housewife in New Jersey.

Seventy years after Earhart’s disappearance, ‘myth busters’ continue to search for her. She was the best-known American woman pilot in the world. People were tracking her flight with great interest when, suddenly, she vanished into thin air. Aircraft had developed rapidly in sophistication after World War One, with the 1920s and 1930s marked by an aeronautical record-setting frenzy. Conquest of the air had become a global obsession. While Earhart was making headlines with her solo flights, other aviators like high-altitude pioneer Wiley Post and industrialist Howard Hughes were grabbing some glory of their own. But only Earhart, the reserved tomboy from Kansas who disappeared three weeks shy of her 40th birthday, still grips the public imagination. Her disappearance has been the subject of at least fifty books, countless magazine and newspaper articles, and TV documentaries. It is seen by journalists as the last great American mystery. There are currently two main theories about Amelia Earhart’s fate.

There were reports of distress calls from the Phoenix Islands made on Earhart’s radio frequency for days after she vanished. Some say the plane could have broadcast only if it were on land, not in the water. The Coast Guard and later the Navy, believing the distress calls were real, adjusted their searches, and newspapers at the time reported Earhart and her navigator were marooned on an island. No-one was able to trace the calls at the time, so whether Earhart was on land in the Phoenix Islands or there was a hoaxer in the Phoenix Islands using her radio remains a mystery. Others dismiss the radio calls as bogus and insist Earhart and her navigator ditched in the water. An Earhart researcher, Elgen Long, claims that Earhart’s airplane ran out of gas within fifty-two miles of the island and is sitting somewhere in a 6,000-square-mile area, at a depth of 17,000 feet. At that depth, the fuselage would still be in shiny, pristine condition if ever anyone were able to locate it. It would not even be covered in a layer of silt. Those who subscribe to this explanation claim that fuel calculations, radio calls and other considerations all show that the plane plunged into the sea somewhere off Howland Island.

Whatever the explanation, the prospect of finding the remains is unsettling to many. To recover skeletal remains or personal effects would be a grisly experience and an intrusion. They want to know where Amelia Earhart is, but that’s as far as they would like to go. As one investigator has put it, “I’m convinced that the mystery is part of what keeps us interested. In part, we remember her because she’s our favourite missing person.”

8) Amelia Earhart’s nationality was

A. English
B. Australian
C. Canadian
D. American
E. South African

9) All the following are theories about Amelia’s fate EXCEPT

A. she crashed on a remote island somewhere near her destination.
B. her plane ran out of fuel and crashed into the sea.
C. she was captured by the Japanese and executed as a spy.
D. she escaped incognito and lived under an assumed name.
E. she crashed somewhere on Howland Island.

10) The most convincing evidence that Amelia crashed somewhere on land was

A. the finding of aircraft remains.
B. sightings by islanders.
C. radio contact with the coastguard from the Phoenix Islands.
D. distress signals from the Phoenix Islands on her particular radio frequency.
E. All of these.

Pecahan 2: Tatabahasa (Grammar) Bahasa Inggeris

anda akan diberikan soalan-soalan tatabahasa bahasa inggeris yang mengelirukan. terdapat 8 pecahan tersembunyi bagi bahagian tatabahasa ini;

  1. Pronoun (Kata Ganti)
  2. Noun (Kata Benda)
  3. Verb (Kata Kerja)
  4. Adjective (Kata Sifat)
  5. Adverb (Kata Keterangan)
  6. Determiner (atok lupa)
  7. Preposition (Kata Depan)
  8. Conjunction (Kata Hubung)

Contoh Soalan:


1) I have only a _______________ Aidilfitri cards left to write.
A. few
B. fewer
C. less
D. little
2) The sentence below does not have any punctuation. Choose the option with the correct punctuation.
i am a good runner
A. i am a good runner.
B. I am a good runner
C. Im a good runner.
D. I am a good runner.
3) Lee Yong Dae _________________ English, Mandarin and a bit of Arabic.
A. speaks
B. speak
C. speaking
D. is speaking
4) Please read the following sentence.
Once Marina lifted her pen and made a start, writing the essay became easy.
If we change the start of the sentence to:
Writing the essay became easy…
What will the ending be?
A. after starting.
B. after lifting her pen.
C. once Marina lifted her pen and made a start.
D. once she lifted her pen and made a start.
5) Where _____________________ Farhan live?
A. are
B. is
C. do
D. does

RUJUKAN KHAS PEPERIKSAAN (CONTOH SOALAN, NOTA LENGKAP, JALAN KERJA, JAWAPAN) LASKAR KELAS II MARITIM GRED T1

Bagi mereka yang tak tahu nak prepare apa dan rasa ‘kosong’, Kami ada menyediakan contoh soalan dan juga nota penting bagi anda kuasai sebelum menjalani peperiksaan online ini.

Laskar%2BKelas%2BII%2BMaritim%2BGred%2BT1
Tahniah kerana memilih untuk memiliki rujukan persediaan LASKAR KELAS II MARITIM T1 sesi 23 OKT 2020 ini

Pembelian ini didatangkan dengan pakej tambahan untuk memastikan anda dapat maksimum exam anda 23 Oktober 2020 dan menjawat jawatan LASKAR KELAS II MARITIM T1 ini.


5ce777d140abe7afeb86a6fd 640w

5ce777e1c9983535721c5b7a 640w

5ce7781ec99835c9a41c5b84 640w

5ce7780ec99835c7f21c5b81 640w


Salam sukses!
Fadhil Kasim,
Mingguan Kerja, Tim Infokerjaya
whatsapp hotline ~016-586 7953
///////

Kongsikan Artikel Ini