BMT : Cara Mohon Bantuan Musim Tengkujuh RM800

Kongsikan Artikel Ini

Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) RM800 Tahun 2023. Permohonan kini dibuka bagi rakyat Malaysia yang berkelayakan.

Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) adalah sebuah inisiatif Kerajaan bertujuan untuk meringankan/ mengurangkan beban kewangan pekebun kecil/penoreh getah yang berkelayakan* semasa musim tengkujuh.

Semua penyaluran BMT akan dibayar secara pemindahan dana elektronik (Electronic Fund Transfer – EFT) terus ke akaun penerima yang layak oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).

Untuk tahun 2023, jumlah bantuan dan tempoh bayaran telah ditingkatkan daripada RM 600 kepada RM 800 dan daripada dua bulan kepada empat bulan iaitu pada bulan November 2023 (RM200), Disember 2023 (RM200), Januari 2024 (RM200) dan Februari 2024 (RM200).

Berikut dikongsikan maklumat penuh Bantuan Musim Tengkujuh Tahun 2023.

Syarat Kelayakan BMT RM800

 • 1 lot hanya SEORANG PENERIMA SAHAJA (Pekebun Kecil atau Penoreh) layak menerima bantuan
 • Seorang Pekebun Kecil atau Penoreh hanya layak menerima bantuan sekali sahaja
 • Pekebun Kecil (Pemilik Tanah Yang Memiliki dan Mengusahakan Lot Bertanam Getah)
  • Warganegara Malaysia
  • Pekebun Kecil yang berdaftar dengan RISDA
  • Mempunyai jumlah keluasan milikan tanah antara 0.1 hingga 2.5 hektar
  • Pemilik tanah yang sah
  • 1 lot tanah hanya seorang pemilik/penama sahaja yang layak menerima bantuan
 • Penoreh (Bukan Pemilik Tanah)
  • Warganegara Malaysia
  • Penoreh yang berdaftar dengan RISDA
  • Menoreh di lot berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar
  • 1 lot tanah hanya seorang penoreh/penama sahaja yang layak menerima bantuan
  • Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah ketika permohonan dibuat
Maklumat Lengkap Bantuan Musim Tengkujuh BMT RM800 Tahun 2023
BMT : Cara Mohon Bantuan Musim Tengkujuh RM800 4

Cara Mohon Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2023

 • Permohonan & Pengemaskinian Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2023 sudah bermula pada 15 Jun 2023 sehingga 15 September 2023
 • Permohonan boleh dibuat melalui https://pekebunkecil.risda.gov.my/manage/register/
 • Permohonan oleh Pekebun Kecil boleh dibuat di mana-mana Pejabat RISDA berdekatan
 • Permohonan oleh Penoreh hanya boleh dibuat di Pejabat RISDA di mana kebun yang ditoreh itu berada

Dokumen yang Diperlukan

 • Pekebun Kecil yang bukan di bawah mana-mana Agensi
  • Kad Pengenalan pemohon dan salinan; dan
  • Geran asal tanah dan salinan; dan
  • Salinan buku akaun bank yang aktif.
 • Penoreh Bukan Pemilik
  • Kad Pengenalan pemohon dan salinan; dan
  • Salinan Kad Pengenalan pemilik tanah; dan
  • Salinan geran lot yang ditoreh; dan
  • Salinan buku akaun bank yang aktif; dan
  • Salinan Kad PAT-G yang masih sah atau slip pengaktifan Kad PAT-G; dan
  • Surat pengesahan daripada pemilik tanah/wakil yang sah.
 • Pekebun Kecil di bawah Agensi
  • Kad Pengenalan pemohon dan salinan; dan
  • Geran asal tanah dan salinan (jika memiliki tanah bergeran atau mempunyai dokumen hakmilik tanah yang sah); dan
  • Salinan buku akaun bank yang aktif; dan
  • Surat pengesahan daripada Agensi
  • Salinan Kad PAT-G yang masih sah atau slip pengaktifan Kad PAT-G (Wajib bagi permohonan di bawah Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) dan JAKOA sahaja).

Baca Juga:

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) pada talian 03-4256 4022


Kongsikan Artikel Ini